Sekolah Kebangsaan Taman Tasik terletak di Ampang, Selangor, Malaysia.

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

 

Pautan Penting   Sepanjang Masa   Pautan Laman
     
        

       

          

     

Sekolah Kebangsaan Taman Tasik
(kod sekolah: BBA 4026)

ALAMAT KAMI:
Taman Tasik Tambahan
68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan

Tel/Faks: 03-42919397
Email: bba4026@btpnsel.edu.my
 

Switch to Mobile Version